بازدید دکتر محمد حسین عصاره از غرفه پیام آوران طب اسلامی

بازدید دکتر محمد حسین عصاره از غرفه پیام آوران طب اسلامیبه گزارش خبرنگار طبیب خراسان دبير ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي آقای دکتر محمد حسین عصاره از غرفه پیام آوران طب اسلامی بازدید نموده و با مدیر عامل شرکت دکتر سید علی جوادی پیرامون اهداف شرکت و تعاملات آموزشی و پژوهشی و ارتباطات کاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بازدید دکتر محمد حسین عصاره از غرفه پیام آوران طب اسلامی

بازدید دکتر محمد حسین عصاره از غرفه پیام آوران طب اسلامی