تبریک عید نوروز

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد     ...     عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد