چگونه عقاید مذهبی و باورهای معنوی تجارب زنان نابارور تحت درمانهای ناباروری را مورد تاثیر قرار می دهند؟

چگونه عقاید مذهبی و باورهای معنوی تجارب زنان نابارور تحت درمانهای ناباروری را مورد تاثیرقرار می دهند؟

درباره ما

توجه و تاکید علم طب و دنیای پزشکی در قرن حاضر به سمت و سوی درمان های غیر دارویی و روش های سنتی و اسلامی، جایگاه مهم و قابل ملاحظه بودن این روش های ایرانی را در درمان آشکار می نماید .مهمترین نتیجه اجتماعی طب سنتی و اسلامی این است که با این کار ما می توانیم به خود باوری علمی، ملی و خودکفایی طبی برسیم.

Publish modules to the "offcanvas" position.