ورود ثبت نام

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

تماس با ما

تماس با ما

بررسي تأثير حجامت و اصلاح مزاج بر پرفشاري خون

بررسي تأثير حجامت و اصلاح مزاج بر پرفشاري خون - 1.0 out of 5 based on 1 vote

بررسي تأثير حجامت و اصلاح مزاج بر پرفشاري خون  پرفشاري خون يك بيماري شايع و بدون علامت است كه در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهي مي‌شود. درمان به دو روش درمان دارویی و غیردارویی انجام می‌گردد. از جمله روش‌هاي درمان غیردارویی مي‌توان به حجامت و اصلاح مزاج اشاره نمود. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر حجامت و اصلاح مزاج بر فشارخون بیماران 60 35 ساله با تشخیص پرفشاري خون بود.

 

بررسي تأثير حجامت و اصلاح مزاج بر پرفشاري خون در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه امام حسين (ع) قوچان سال1390

 

، محمد زارعي1، شيرين حجازي2 ، دكتر سيد علي جوادي3، دكتر حجت اله فراهاني 4

 

1  دانشجوي كارشناس ارشد آموزش پرستاري- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران

 

2  استاد راهنما- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم پزشكي تهران

 

3  استاد مشاور- دكتراي حرفه‌اي- عضو هيأت علميمؤسسه تحقيقات حجامت ايران

 

4 استاد مشاور آمار- استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم پزشكي تهران

 

 

 

چكيده:

 

مقدمه:پرفشاري خون يك بيماري شايع و بدون علامت است كه در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهي مي‌شود. درمان به دو روش درمان دارویی و غیردارویی انجام می‌گردد. از جمله روش‌هاي درمان غیردارویی مي‌توان به حجامت و اصلاح مزاج اشاره نمود. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر حجامت و اصلاح مزاج بر فشارخون بیماران 60 35 ساله با تشخیص پرفشاري خون بود. اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي همسان شده بود كه 63 نفر بيمار مراجعه‌كننده به درمانگاه امام حسين‌(ع) قوچان با روش نمونه‌گيري مبتني بر هدف پس از همگن شدن، بطور تصادفي به سه گروه اصلاح مزاج، حجامت و كنترل تقسيم شدند. هر سه گروه در طي 6 هفته زمان پژوهش مصرف داروي ضدفشارخون داشته و فشارخونشان در ابتدا و انتهاي مطالعه اندازه‌گيري شد. گروه اصلاح مزاج بعد از تعيين نوع غلبه خلط با كمك رژيم غذايي خاص اصلاح طبع، گروه حجامت سه جلسه حجامت به فاصله 2 هفته داشته و براي گروه كنترل نيز اقدام خاصي انجام نشد. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش با نرم افزار SPSS 17 و استفاده از آمار توصیفی واستنباطی انجام شد. روش‌هاي آماري مورد استفاده شامل آزمون آناليز واريانس يك‌طرفه، آزمون تعقيبي توكي، تي‌زوجي و تست دقيق فيشر بود.

 

يافته‌ها:  نتايج آزمون آناليز واريانس يك طرفه نشان داد بين ميانگين ميزان اختلاف فشارخون  ابتدا و انتهاي مطالعه در سه گروه اختلاف آماري معني‌داري وجود دارد (05/0<P). نتيجه آزمون تعقيبي توكي براي مقايسه گروه‌هايي كه طبق نتيجه كلي آزمون آناليز واريانس تفاوت معني‌دار دارند (مقايسه دو به دو گروه‌ها)، نشان داد كه ميانگين ميزان اختلاف فشارخون ابتدا و انتهاي مطالعه در گروه اصلاح مزاج و حجامت با گروه كنترل فقط در فشارخون سيستول تفاوت آماري معني‌داري وجود دارد.

 

نتيجه‌گيري: با توجه به ناشي شدن اكثر بيماري‌ها از بهم خوردن تعادل اخلاط، لزوم آموزش افراد به خصوص كادر درماني جهت شناخت طبايع، علائم غلبه اخلاط و روش‌هاي درمان اصلاح مزاج و حجامت ضروري به نظر مي‌رسد.

 

كلمات كليدي: مزاج، غلبه اخلاط، اصلاح مزاج، حجامت، پرفشاري خون

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 1.50 (1 رای)
موقعیت شما: خانه پژوهش مقالات حجامت بررسي تأثير حجامت و اصلاح مزاج بر پرفشاري خون

درباره ما

توجه و تاکید علم طب و دنیای پزشکی در قرن حاضر به سمت و سوی درمان های غیر دارویی و روش های سنتی و اسلامی، جایگاه مهم و قابل ملاحظه بودن این روش های ایرانی را در درمان آشکار می نماید .مهمترین نتیجه اجتماعی طب سنتی و اسلامی این است که با این کار ما می توانیم به خود باوری علمی، ملی و خودکفایی طبی برسیم.

اهداف پیش رو :

الف - توسعه علم و گشایش دریچه ای جدید به سوی بشریت  ب - دستیابی به بهداشت و درمان مستقل با باور های دینی و ملی ج - جایگزینی یک مکتب طبی جامع که در برگیرنده همه نیاز های(جسمی ، روحی و روانی) جامعه باشد .