ورود ثبت نام

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

تماس با ما

تماس با ما

بررسي تأثير حجامت بر سردرد ميگرني

بررسي تأثير حجامت بر سردرد ميگرنيمیگرن مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که با سر دردهای شدید دوره ای و عود‌کننده مشخص شده و در بزرگسالان 4 تا 72 ساعت طول می‌کشد.استفاده از روش های مکمل می‌تواند موجب کاهش مصرف داروهای مسکن شده و در کاهش درد بیماران در زمان انتظار برای دریافت مسکن مؤثر ‌باشند.

 

بررسي تأثير حجامت بر سردرد  ميگرني

 

 

 

IRCT number: IRCT201104254115N2

 

 

 

محمد زارعي1، دكتر امير طباطبايي2، دكتر سيد علي جوادي3، دكتر علي محمدپور4، دكتر علي اكبر بيدكي5

 

1 كارشناس ارشد آموزش پرستاري- مدرس گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قوچان  

 

               این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید - 09151811304

 

2 دكتراي مديريت آموزش پرستاري- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قوچان

 

               نويسنده مسئول :   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید - 09153135849

 

3  پزشك عمومي- عضو هيأت علميمؤسسه تحقيقات حجامت ايران

 

4  دكتراي آموزش پرستاري- استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 

5  متخصص بيماري‌ هاي اعصاب- دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

 

 

 

مقدمه: میگرن مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که با سر دردهای شدید دوره ای و عود‌کننده مشخص شده و در بزرگسالان 4 تا 72 ساعت طول می‌کشد.استفاده از روش های مکمل می‌تواند موجب کاهش مصرف داروهای مسکن شده و در کاهش درد بیماران در زمان انتظار برای دریافت مسکن مؤثر ‌باشند. هدف از این پژوهش ،تعیین تأثیر حجامت بر سردرد میگرنی بیماران 40 20 ساله با تشخیص سردرد ميگرني  بود .اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني قبل و بعد و تعداد نمونه ها 47 نفر بيمار مبتلا به میگرن بودند. میزان شدت درد در ابتدا ، بعد از دو جلسه حجامت با فاصله 2 هفته و 14 روز بعد از اتمام جلسات، با مقیاس دیداری درد ، توسط خود بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

 

بحث:  یافته‌ها نشان دادميانگين شدت درد واحدهاي پژوهش در ابتدا و انتهاي مطالعه به طور معني‌داري كاهش پيدا كرده است(001/0= P). شدت درد اكثريت واحدهاي قبل از انجام حجامت غيرقابل تحمل ، پس از جلسه اول و دوم حجامت شدت درد در حد متوسط (9/48 ) بوده است. میزان کاهش شدت درد با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، تأهل، وضعيت اشتغال از نظر آماری در ابتدا و پس از اتمام پژوهش معنی‌دار نبود (706/0   ,  p=93/3 Fisher Exact Test= ) .نتایج نشان داد که میانگین میزان کاهش شدت درد در زنان  بیشتر از مردان بوده است، اما از نظر آماری معنی‌دار نبود .

 

نتيجه گيري: با توجه به حجم بالای استفاده از روش‌های طب مکمل لزوم برنامه‌ریزی برای آموزش عموم و نیز تربیت افراد آموزش دیده و صلاحیت‌دار برای ارائه خدمات طب مکمل و سنتی به گونه‌ای موثر و ایمن تر احساس می‌گردد .

 

 

 

كلمات كليدي: سردرد، حجامت، طب جايگزين، سردرد ميگرني

 

The Efficacy of Wet-Cupping on Migraine Headache

 

 

 

IRCT number: IRCT201104254115N2

 

 

 

Mohammad Zarei1, Amir Tabatabaee2, Dr. S.A. Javadi3, Dr. A. Mohammadpoor4, Dr. A.A. Bidaki5

 

1 MSN, Educator of Nursing - Islamic Azad University-Quchan Branch

 

2 MSN of Nursing, Faculty member of Islamic Azad University-Quchan Branch

 

3 Faculty member of Iran Institute of Research on Hejamat

 

4 PhD of Nursing, Faculty member of Gonabad University of Medical Sciences

 

5 Neurologists, Mashhad University of Medical Sciences

 

 

 

 

 

Introduction: Migraine is a collection of symptoms that is characterized with recurrent and severe headaches and its duration is from 4 to 72 hours in adults. The use of complementary methods can reduced use of analgesics and be effective in reducing pain in patients waiting for analgesics. The purpose of this study was the effect of wet-cupping on headache of patients 20-40 years old with migraine headaches. This was a before and after clinical trial and the number of samples 47 patients had migraine. The pain at firs and after two sessions with an interval of 2 weeks and 15 days after wet-cupping sessions, with the visual pain scale, was evaluated by their patients.

 

Results: Results showed the mean pain intensity at the beginning and end of the study subjects had significantly decreased (P=0.001). Majority of pain was intolerable before wet-cupping, after the first and second sessions of wet-cupping, Majority of pain was moderate intensity (48.9) respectively. Reduction of pain with sex, education level, marital status, employment statistics from the beginning and the end of the study was not significant (Fisher Exact Test =3.93, P=0.706). The results showed that the average reduction More women than men are in pain, but was not statistically significant.

 

Conclusion: Due to the high use of complementary medicine techniques,  training competent persons to provide services in traditional and complementary medicine is necessary. 

 

   Key words: headache, wet-cupping, alternative medicine, migraine

 

 

 

 

 

منابع:

 

  آقا رفيعي، احمدعلي. ، طب اسلامي و علوم پزشكي نوين. تهران، انتشارات ساجدين. 1382

 

  ابوعلي سينا، حسین بن عبدالله. قانون، ترجمه شرفكندي، كتاب اول، تهران، انتشارات سروش. 1383

 

پاتر، پاتريشيا آن؛ پري، آن گريفين. اصول و فنون پرستاري پاتر و پري، ترجمه سوسن اويسي و ديگران، تهران، انتشارات سالمي. 2010

 

حجازي، شيرين. روش تحقيق در علوم پزشكي، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي. 1386

 

حداد عادل و همكاران. طب سنتي، تهران، انتشارات نشر و فرهنگ اسلامي. 1380

 

 خيرانديش، حسين. حجامت از ديدگاه اسلام، تهران، انتشارات كمال‌الملك. 1379

 

 روزگاري، علي اكبر. آشنايي با حجامت، تهران، انتشارات نسل نيكان. 1381

 

  صالحي سورمقي، محمد حسين. گياهان دارويي و گياه درماني (جلد اول)، تهران، نشر دنياي تغذيه. 1387

 

  صالحي سورمقي، محمد حسين. گياهان دارويي و گياه درماني (جلد دوم)، تهران، نشر دنياي تغذيه. 1387

 

طبري پور، سيدعلي. طب اسلامي و حجامت، تهران، معاونت آموزشي و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي. 1374

 

طهرانيبنيهاشمي آرش، اصغريفرد هما، حقدوست علياکبر، فراوانيبكارگيريروشهايطبمكملوسنتيدرساكنينشهرتهران، فصلنامهپايش،سالهفتمشمارهچهارم،پاييز١٣٨۷،٣٣٥- 362

 

  عابد سعيدي، ژيلا. روش تحقيق در علوم پزشكي و بهداشت، تهران، انتشارات سالمي. 1384

 

فاضل اعظم، حسینی واعظ زهرا، ثاقبی سید احمد، اسماعیلی حبیب الله، تأثير حجامت بر غلظت ليپوپروتئين‌هاي سرم مبتلايان به افزايش كلسترول خون، مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 1388؛ دوره 9، بهار، شماره 1: صفحات 13-18

 

قره باغیان ، احمد و همکاران ، حجامت در گذر زمان ، فصلنامه خون ، دوره 6 ، شماره 2 ، تابستان 1388 ، 158 147

 

گل‌بابايي شهرزاد،  قنبر مینا، همت‌پور خشایار ،  بررسي اثرات درماني طب سوزني در بيماران مبتلا به ميگرن: يك مطالعه قبل و بعد  ، مجله دانشكده پزشكي تهران، 1387؛ دوره 66، مهر، شماره 7:، 475- 479

 

متين و همكاران. طب سنتي، تهران، انتشارات نشر فرهنگ اسلامي. 1380

 

ناصري، محسن و همكاران. مجموعه آثار دكتر جلال الدين مصطفوي كاشاني، جلد دوم، تهران، مؤسسه نشر شهر. 1387

 

 
   
   
   
   

 

Black JM , Hokanson J . Medical Surgical Nursing clinical management for positive outcome . Eighth Edition . 2009

 

Chirali z. ilkay j . Cupping therapy: Traditional Chinese medicine. Churchill living ston  publisher . 1999

 

Eisenberg DM, Davis RB . Ettner SL. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990- 1997. The Journal of the American Medical Association 1998; 280, 1569-75

 

Rong-zheng XU, Xue-lan ZHU, Guo-min WU. (2010), Obsevation of therapeutic effects of cuuping therapy for allergic rhinitis, Journal of Acupuncture and Tuina science, 8 (2): 96-97. 

 

Sadiq.What is Hijamah (cupping)? Nov 2008; Available from: URL: http: // www. islamweb. Net /ver2 /archive/article.php?lang

 

Smeltzer,S. , Bare B.G . Brunner& Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing . 12 th ED. 2010

 

  Turk JL, Allen E. Bleeding and cupping. Ann R Coll,Surg Engl 1983; 65(2): 128-31

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
موقعیت شما: خانه پژوهش مقالات حجامت بررسي تأثير حجامت بر سردرد ميگرني

درباره ما

توجه و تاکید علم طب و دنیای پزشکی در قرن حاضر به سمت و سوی درمان های غیر دارویی و روش های سنتی و اسلامی، جایگاه مهم و قابل ملاحظه بودن این روش های ایرانی را در درمان آشکار می نماید .مهمترین نتیجه اجتماعی طب سنتی و اسلامی این است که با این کار ما می توانیم به خود باوری علمی، ملی و خودکفایی طبی برسیم.

اهداف پیش رو :

الف - توسعه علم و گشایش دریچه ای جدید به سوی بشریت  ب - دستیابی به بهداشت و درمان مستقل با باور های دینی و ملی ج - جایگزینی یک مکتب طبی جامع که در برگیرنده همه نیاز های(جسمی ، روحی و روانی) جامعه باشد .